Bae Cemaes yn ennill statws ‘da’ gan ddefnyddio model rhagfynegi Acclimatize

Yn 2017, roedd Bae Cemaes mewn perygl o ddad-ddynodiad ar ôl methu safonau dŵr ymdrochi’r UE. Yn dilyn datblygu model rhagfynegi Acclimatize, pasiodd y traeth yn 2018 a 2019 a chafodd ei raddio’n swyddogol yn ‘dda’ yn 2020. Mae sicrhau statws da yn dod â manteision i’r gymuned ac ymwelwyr, gan helpu i gefnogi’r economi leol, gweithgareddau cysylltiedig yn y môr ac iechyd y cyhoedd.

Yn y cyfryngau:

Scientists help improve bathing water quality at Anglesey beach | Aberystwyth University

https://www.aber.ac.uk/en/news/archive/2020/11/title-238304-en.html

Cemaes Bay now rated as good for bathing water | North Wales Chronicle

https://www.northwaleschronicle.co.uk/news/18882955.cemaes-bay-now-rated-good-bathing-water/

Cemaes Bay classed as ‘good’ in latest bathing water quality results | angleseymonnews.com

https://angleseymonnews.com/cemaes-bay-classed-as-good-in-latest-bathing-water-quality-results/

Gwyddonwyr yn helpu i wella ansawdd dŵr ymdrochi ar un o draethau Môn | lleol.cymru

https://www.lleol.cymru/blog/gwyddonwyr-yn-helpu-i-wella-ansawdd-dr-ymdrochi-ar-un-o-draethau-mn.html

Scientists help to improve bathing water quality at Anglesey beach | InYourArea

https://www.inyourarea.co.uk/news/scientists-help-to-improve-bathing-water-quality-at-anglesey-beach/X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu