Paula Hopkins
RIARTHÓIR TIONSCADAIL
Ollscoil Aberyswyth

Tá Paula Hopkins ina Riarthóir Sinsearach do Ionad Taighde Comhshaoil agus Sláinte (CREH) ó bhí an bhliain 1990 ann.  Tá freagracht ar Paula i ndáil le gnéithe cléireachais agus iniúchta airgeadais de thionscadail a chuireann CREH i gcrích le maoiniúchán ó chistí struchtúracha AE. I measc na dtionscadal eile a raibh sí páirteach iontu roimhe seo áirítear Pobail Inbhuanaithe na gCóstaí Cliste (i gcomhar le COBÁC in Éirinn freisin).  I measc freagrachtaí eile a bhí uirthi áirítear idirchaidreamh poiblí, earcú meithleacha oibre allamuigh agus earraí agus seirbhísí a fháil le haghaidh tionscadail a raibh maoiniúchán ina leith á fháil ó Rialtas na Breataine Bige agus ó AE.

X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu

This site is registered on wpml.org as a development site.