Niamh Ní Mháirtín
CÚNTÓIR TAIGHDE
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Is cúntóir taighde í Niamh Ní Mháirtín i Scoil na hEolaíochta Bithmhóilínigh agus an Bithleighis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Bhain Niamh céim Baitsiléir Ealaíon sa Zó-eolaíocht (Mod) amach ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Sular bhain sí Máistreacht san Eolaíocht amach i “gCaomhnú agus Bainistiú Fiadhúlra” ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath i 2014. Bhí a cuid taighde dírithe ar an idirghníomhaíocht idir bithéagsúlacht agus galair zónóiseacha agus an tionchar atá acu ar shláinte an duine. Ina dhiaidh sin, d’oibrigh sí mar thaighdeoir allamuigh i ndeisceart na Fraince. Anseo, rinne sí maoirseacht ar thionscadail éagsúla maidir le caomhnú agus measúnacht ghnáthóga fhéileacáin agus éanlaith uisce. Tá suim ag Niamh staidéar a dhéanamh ar an idirghníomhaíocht idir bithéagsúlacht éanúil agus cáilíocht uisce snámha, go háirithe le dúshláin an athrú aeráide.

X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu

This site is registered on wpml.org as a development site.