Dr Guanghai Gao
EOLAÍ TAIGHDE
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Chríochnaigh Dr Guanghai Gao an PhD i Samhaltú Hidritimpeallachta ó Ollscoil Cardiff. I dtionscadal PhD Guanghai, rinneadh samhail hidritimpeallachta a fhorbairt agus a úsáid chun iompar dríodair hidridinimiciúil agus próisis bhaictéaracha a thuar in uiscí abhann, in uiscí cósta agus in uiscí inbhir.

D’oibrigh sé ansin mar Chomhpháirtí Taighde ar dhá thionscadal éagsúla in Ollscoil Cardiff. I gceann de na tionscadail, Taighde Ildisciplíneach ar Fhuinneamh Srutha Taoide, rinneadh samhlacha hidritimpeallachta a fhorbairt chun iniúchadh a dhéanamh ar thionchair na dtionscadal srutha taoide ar an gcomhshaol in Inbhear Severn sa Ríocht Aontaithe. Sa tionscadal eile, C2C SCAMALL GO CÓSTA: Measúnú comhtháite maidir le horgánaigh fhaecacha in uiscí cósta – an méid a théann i dteagmháil leis an gcomhshaol, na tionchair sláinte agus na rioscaí a bhaineann leo – rinneadh samhail hidritimpeallachta a fhorbairt chun cinniúint agus iompar Bhaictéir Tháscaire Faecach a spreagadh in Inbhear Ribble sa Ríocht Aontaithe. Sular thosaigh sé ag obair ar an Tionscadal Acclimatize mar Eolaí Taighde, bhí Guanghai ina léachtóir i roinn na hEolaíochta agus na hInnealtóireachta Comhshaoil in Ollscoil Nankai sa tSín.

X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu

This site is registered on wpml.org as a development site.