Dr Aisling Corkery
TAIGHDEOIR IARDHOCHTÚIREACHTA
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Is Comhalta Taighde Iardhochtúireachta í Dr Aisling Corkery leis an Tionscadal Acclimatize san Ionad Dooge do Thaighde ar Acmhainní Uisce i Scoil na hInnealtóireachta Sibhialta. Tá spéis taighde aici in hidridinimic chóstacheantar agus iompar truailleáin. Chríochnaigh Dr Corkery a PhD mar chuid den thionscadal INTERREG-IVA ‘Cóstaí Cliste = Pobail inbhuanaithe’ inar díríodh ar chóras samhail fíor-ama do chóstacheantar a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun caighdeán uisce snámha a thuar.

Tá Máistreacht Eolaíochta i mBainistiú Acmhainní Uisce (Gradam) ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, Baitsiléir Innealtóireachta (Onóracha) san Innealtóireacht Struchtúr ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath aici chomh maith le Baitsiléir Eolaíochta sa Zó-eolaíocht ón gColáiste Ollscoile Baile Átha Cliath. Chomh maith leis sin, tá níos mó ná 6 bliana taithí aici i sainchomhairleoireacht innealtóireachta agus is ball í d’Innealtóirí na hÉireann.

X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu

This site is registered on wpml.org as a development site.