An Dr Carl Stapleton
TAIGHDEOIR IARDHOCHTÚIREACHTA
Ollscoil Aberyswyth

Tá os cionn cúig bliana is fiche de thaithí ag Carl Stapleton ar thaighde agus ar shainchomhairleoireacht i réimsí na cáilíochta uisce, na bpróiseas abhann, inbhir agus cósta, agus na geomoirfeolaíochta.  San Institiúid Taighde Comhshaoil agus Sláinte, bhí baint ag Carl le raon ilchineálach tionscadal cáilíochta uisce inar imscrúdaíodh cáilíocht uisce óil, cáilíocht uisce snámha, múnlú buiséid miocrób agus cothaitheach, rianairí miocrób, rianú foinsí miocrób agus scrúdú ar an bhféidearthacht go dtarlóidh eotrófú in uiscí cósta.

Ina theannta sin, tá tuairisciú déanta ag Carl i ndáil le heipidéimeolaíocht uisce snámha, leis an tionchar a imríonn cóireáil fheabhsaithe dramhuisce ar ualaí galair, agus le héifeachtacht próiseas cóireála, agus tá taighde nuálach déanta aige ar an tionchar a imríonn próisis díghalraithe UV ar eisilteach séarachais stoirme gan chóireáil. Tá taithí fhorleathan ag Carl ar cheapadh agus ar bhainistiú tionscadail taighde a raibh meithleacha móra allamuigh páirteach iontu, agus ar ina leith a bhí gá go minic le comhordú a dhéanamh ar mheithleacha suirbhéireachta ar an tír mór agus amach ón gcósta (i.e. ar bháid).

X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu

This site is registered on wpml.org as a development site.