Y Athro Wim Meijer
PRIF YMCHWILYDD
Coleg Prifysgol Dulyn

Yr Athro Wim Meijer yw Athro Microbioleg a Phennaeth yr Ysgol Gwyddor Fiofoleciwlaidd a Biofeddygol yng Ngholeg y Brifysgol Dulyn. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar ddau faes thematig: ansawdd dŵr ac iechyd dynol/anifeiliaid. O fewn y cyd-destun hwn mae wedi cyfarwyddo prosiectau ymchwil a gyllidwyd gan asiantaethau cyllido cenedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys Science Foundation Ireland, yr Adran Amaeth, Pysgodfeydd a Bwyd, yr Undeb Ewropeaidd, yr Asiantaeth Diogelu Amgylcheddol ac Awdurdod Gweithredol y Gwasanaeth Iechyd. Mae ei ymchwil ar thema dŵr yn canolbwyntio ar ansawdd dŵr mewn dyfroedd ymdrochi, afonydd a nentydd, mewn perthynas â halogi carthol, pathogenau ac ymwrthedd gwrthficrobaidd, gan weithio’n agos gyda chydweithwyr mewn disgyblaethau eraill, gydag awdurdodau lleol a chyrff rheoleiddio cenedlaethol. Mae tîm yr Athro Meijer yn arwain dadansoddiadau labordy ar gyfer y Rhaglen Gwyliadwriaeth Dŵr Gwastraff Genedlaethol, gyda chydweithwyr o’r Ganolfan Gwyliadwriaeth Diogelu Iechyd, y Labordy Cyfeiriadol Feirysau Cenedlaethol, Awdurdod Gweithredol y Gwasanaeth Iechyd ac Uisce Éireann. Nod y rhaglen yw pennu cyffredinrwydd SARS-CoV-2 a phathogenau feirysol dynol ychwanegol, genynnau ymwrthedd gwrthficrobaidd yn ogystal â defnydd o gyffuriau anghyfreithlon ym mhoblogaeth Iwerddon drwy epidemioleg yn seiliedig ar ddŵr gwastraff.

X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu

This site is registered on wpml.org as a development site.