Paula Hopkins
Gweinyddydd y Prosiect
Prifysgol Aberystwyth

Paula Hopkins yw Uwch Weinyddydd y Ganolfan Ymchwil Amgylcheddol ac Iechyd (CREH) er 1990. Paula sy’n gyfrifol am agweddau clerigol ac ariannol prosiectau cronfa strwythurol yr UE a gwblheir gan CREH. Mae prosiectau blaenorol yn cynnwys Smart Coasts Sustainable Communities (hefyd gyda Choleg Prifysgol Dulyn yn Iwerddon). Mae cyfrifoldebau eraill wedi cynnwys cyswllt â’r cyhoedd, recriwtio timau maes a chaffael mewn prosiectau a gyllidir gan Lywodraeth Cymru a’r UE.

X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu

This site is registered on wpml.org as a development site.