Niamh Martin
Cynorthwyydd Ymchwil
Coleg Prifysgol Dulyn

Cynorthwyydd Ymchwil yn Ysgol y Gwyddorau Biofoleciwlaidd a Biofeddgol yng Ngholeg Prifysgol Dulyn yw Niamh Martin.

Graddiodd Niamh o Goleg y Drindod Dulyn gyda B.A. (Mod) mewn Swoleg cyn cwblhau MSc mewn “Rheoli a Chadwraeth Bywyd Gwyllt” o Goleg Prifysgol Dulyn yn 2014. Roedd ei hymchwil yn canolbwyntio ar y rhyngweithio rhwng bioamrywiaeth a chlefydau milheintiol a’u heffaith ar iechyd dynol. Yn dilyn hyn, bu’n gweitho fel ymchwilydd maes yn ne Ffrainc yn goruchwylio amrywiol brosiectau cadwraeth a gwerthuso cynefinoedd ar gyfer gloÿnnod byw ac adar dŵr. Mae gan Niamh ddiddordeb mewn archwilio’r rhyngweithio rhwng bioamrywiaeth adarol ac ansawdd dŵr ymdrochi, yn enwedig yn wyneb newid yn yr hinsawdd.

X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu

This site is registered on wpml.org as a development site.