Jayne Stephens
Myfyrwraig PHD
Coleg Prifysgol Dulyn

Myfyrwraig PhD yn Ysgol Gwyddorau Biomolecwlaidd a Biomeddygol Coleg y Brifysgol, Dulyn yw Jayne Stephens.

Graddiodd gyda BSc mewn Gwyddorau Amgylcheddol yng Ngholeg Prifysgol Genedlaethol Iwerddon yn Galway yn 2014. Ecoleg mamaliaid oedd ei phrif bwnc. Wedi iddi raddio, cyflwynodd Jayne gais llwyddiannus i’r Gymdeithas Fiolegol Drofannol yng Nghaergrawnt i gwblhau cwrs ar fioamrywiaeth drofannol a chadwraeth yn y maes yn Nhanzania, yn cynnwys prosiect ar y cyd ar yr amrywiaeth mewn peillio ar wahanol uchderau. Bu Jayne hefyd yn gweithio yn yr EPA yn cydgyfeirio adroddiadau o gynghorau sir i’r gronfa ddata genedlaethol ar reoli gwastraff.

Wedi nifer o flynyddoedd yn gweithio a gwirfoddoli yn yr awyr agored ar brosiectau cadwraeth a chwaraeon dŵr yn Iwerddon a Seland Newydd, magodd Jayne ddiddordeb neilltuol mewn llygredd dŵr ac ansawdd dŵr. Bu’n gysylltiedig ag ymgyrchoedd i lanhau traethau, yn gwaredu llygredd gweladwy, ond yn awr mae’n canolbwyntio ar yr agwedd wyddonol ar lygredd ar wastad meicrosgopig.

Bu Jayne yn gweithio fel cynorthwyydd ymchwil am bedwar mis cyn cofrestru’n fyfyrwraig PhD gyda’r Athro Wim Meijer yn rhan o waith Acclimatize ym maes ymchwil meicrobiolegol i lygredd yn nyfroedd ymdrochi Iwerddon.

X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu

This site is registered on wpml.org as a development site.