Dr Aisling Corkery
YMCHWILYDD ÔL-DDOETHUROL
Coleg Prifysgol Dulyn

Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol yw Dr. Aisling Corkery gyda Phrosiect Acclimatize yng Nghanolfan Ymchwil Adnoddau Dŵr Dooge yn Ysgol Peirianneg Sifil Coleg Prifysgol Dulyn. Mae ei diddordebau ymchwil ym meysydd hydrodynameg dalgylch-arfordirol a thrawsgludo llygryddion. Cwblhaodd Dr. Corkery ei PhD fel rhan o brosiect INTERREG-IVA ‘Smart Coasts = Sustainable Communities’ gan ganolbwyntio ar ddatblygu a gweithredu system modelu dalgylch-arfordirol mewn amser real i ragweld ansawdd dŵr ymdrochi.

Mae ganddi MSc mewn Rheoli Adnoddau Dŵr (Rhagoriaeth) o Brifysgol Queens Belfast, BE (Anrhydedd) mewn Peirianneg Strwythurol o Sefydliad Technoleg Dulyn a BSc mewn Swoleg o Goleg Prifysgol Dulyn. Mae gan Dr. Corkery hefyd dros chwe blynedd o brofiad ymgynghori mewn peirianneg ac mae’n aelod o Engineers Ireland.

X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu

This site is registered on wpml.org as a development site.